Lgj. Dyli Haxhire , Rr. Kadri Hoxha, tek tregu Agro-Ushqimore, Kusarth, Elbasan.

Laboratori Mishit

Home / Laboratori i prerjes së mishit

INITALY

Laboratori i mishit

Kemi ndërtuar një magazinë në qendrën agroushqimore të Elbasanit me dhoma frigoriferike në 0°C e -18°C dhe kemi vënë në funksion një sallë për përpunimin e mishit të specializuar për ndarjen anatomike dhe prodhimin e nënprodukteve të mishit të grire si salçiçe të freskëta, hamburger, shishqebap, etj. Personalizojmë përgatitje të ndryshme të nënprodukteve të mishit duke i besuar përpunimin një personeli të kualifikuar dhe kompetent. Kjo gjithësej për të plotësuar kërkesat e klientëve deri në detaje. Fiorentinat, filetot, tomahawk, rostot dhe të gjitha produktet tona te mishit janë te llogaritura për te plotësuar nevojat e çdo klienti.
CERTIFICAZIONE : PDF LICENZA
TAGLI ANATOMICI
USO DEI TAGLI IN CUCINA
×